BÀI TẬP DẠNG CO2,SO2 PHẢN ỨNG VỚI KIỀM, KIỀM THỔ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER 

Get Adobe Flash player

để tải tài liệu này : CLICK HERE

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc).  vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:

A. Chỉ có CaCO3          B. Chỉ có Ca(HCO3)2         C. CaCO3 và Ca(HCO3)2.         D. Ca(HCO3)2 và CO2

2. Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A thì phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Mặt khác cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88 gam kết tủa. Dung dịch A chứa?

A. Na2CO3                                        B. NaHCO3                             C. NaOH và Na2CO3.             D. NaHCO3, Na2CO3

3.  Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc).  vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?

A. 0,75                                    B. 1,5                                      C. 2.                                                    D. 2,5

4. (Đại học khối A năm 2007). Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc).  vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Gía trị của a là?       A. 0,032                      B. 0,048          C. 0,06            D. 0,04.

5. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được?

A. 1g kết tủa               B. 2g kết tủa.                          C. 3g kết tủa                           D. 4g kết tủa

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose