Bài tập giải thích hiện tượng Hóa học lớp 9

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Bài tập giải thích hiện tượng Hóa học lớp 9

Bài tập giải thích hiện tượng Hóa học lớp 9

Bài tập giải thích hiện tượng Hóa học lớp 9

– hưỡng dẫn download bấm vào đây: hưỡng dẫn download ở hochoahoc

– còn rất nhiều bài tập hóa học lớp 9 khác, vào đây để xem : Tổng hợp Bài Tập hóa học 9 

like để ủng hộ hochoahoc.com ngày càng phát triển và có thêm nhiều tài liệu hay. Cảm ơn các em!

 

BÀI TẬP GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

Bài 1 : Khi trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. Nếu thêm NaOH vào thì thấy kết tủa màu vàng, nếu thêm tiếp tục dung dịch HCl vào thấy kết tủamàu vàng chuyển thành kết tủa màu trắng. Giải thích &viết phương trình phản ứng.?

Bài  2  :  Muối  X  vừa  tác  dụng  được  với  dung  dịch  HCl.  Vừa  tác  dụng  với  dung  dịch NaOH hỏi muối X thuộc loại muối gì (trung hoà hay axit) cho thí dụ minh hoạ?

Bài 3 : A, B, C là các hợp chất của Na; A tác dụng được với B. tạo thành C khi cho C tác dụng với dung dịch HCl thấy bay ra khí CO2. Hỏi A, B, C là chất gì ? cho A, B, C lần lượt tác dụng với dung dịch CaCl2 (đặc) viết phương trình phản ứng.?

Bài 4 : Cũng như H2CO3 không bền bị phân huỷ ở nhiệt độ thường thành CO2 & H2O. Cáchidrôxit  của  bạc  và  thuỷ  ngân  II  cũng  không  bền.  Vậy  chúng  phân  huỷ  thành những chất gì? Viết PTPƯ khi cho AgNO3 tác dụng với dd NaOH ?

Bài 5: Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết PTPƯ:

a)Sục từ từ khí CO2 hoặc SO2 vào nước vôi trong tới dư CO2 hoặc SO2

b)Cho từ từ bột đồng kim loại vào dd HNO3 , lúc đầu thấy khí màu nâu bay ra , sau đó khí không màu bị hoá nâu trong không khí, cuối cùng thấy khí ngừng thoát ra

c) Cho vài giọt dd HCl đặc vào cốc đựng thuốc tím

Bài 6: Để làm sạch thuỷ ngân khỏi các tạp chất như : Zn, Al, Mg, Sn người ta khuấy thuỷ ngân cần làm sạch với dd HgSO4 bảo hoà dư . Giải thích quá trình làm sạch bằng các PTPƯ ?

Bài  7:  Tại  sao  nước  Clo  màu  vàng,  khi  để  lâu ngày trở thành không màu và có môi trường axit mạnh?

Bài 8: Nung hỗn hợp X gồm FeS2 và FeCO3 trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm gồm 1 oxit sắt duy nhất và hỗn hợp 2 khí A , B. Nếu cho từng khí lội  qua  dd  Ca(OH)2  từ  từ  tới  dư  thì  có  hiện  tượng  gì  xảy  ra.  Giải  thích  &  viết  các PTPƯ. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các khí A, B trong hỗn hợp của chúng?

Bài 9: Bột CuO bị lẫn ít bột than (hỗn hợp A) a)Trình bày phương pháp vật lý để lấy riêng CuO b) Lấy 1 ít hỗn hợp nung nóng trong chân không (không có mặt oxi) tới khi các phản ứng  xảy  ra  hoàn  toàn.  Giải  thích  sự  biến  đổi  màu  của  hỗ n  hợp  bằng  các  PTPƯ.Nếu nung nóng hỗn hợp A trong không khí thì hiện tượng xảy ra như thế nào? ( HHCL)

Bài 10:

a) Cho H2SO4 tác dụng với tinh thể NaCl đun nóng nhẹ , khí thoát ra được hoà tan vào nước tạo 1 dd A

b) Cho tác dụng 1 phần của dd A đun nóng với MnO2 , khí thu được cho lội vào nước được1 dd B

Trích : “Bài tập giải thích hiện tượng Hóa học lớp 9

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose