bài tập hóa học 9: Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

để tải tài liệu này : CLICK HERE

LỜI NÓI ĐẦU

 Để giúp cho các em học tốt môn Hoá học lớp 9 do vậy chúng tôi biên soạn cuốn “ Bài tập hoá học 9”. Sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung sách gồm năm chương:

Chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Chương II: Kim loại

Chương III: Phi kim, sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các  nguyên tố hoá học

Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Chương V: Dẫn xuất của Hidorocacbon. Polime

Nội dung cuốn sách này nhằm giúp cho các em học sinh những kĩ năng cơ bản và nâng cao bám sát với chương trình học ở nhà trường. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các em những gì cần thiết và bổ ích, giúp các em đạt được những thành tích cao trong học tập và trong các kỳ thi.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, song thiếu sót là điều không thể tránh khỏi được. Chúng tôi rất mong đón nhận sự góp ý của bạn đọc gần xa để cho lần in sau cuốn sách này được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu

HIDROCACBON VÀ NHIÊN LIỆU
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon, trừ CO, CO2, muối cacbua, muối cacbonat…
– Hợp chất hữu cơ được chia thành hai:
+ Hidrocacbon: hợp chất hữu cơ chỉ chứa hidro và cacbon
+ Dẫn xuất của hidrocacbon: trong phân tử, ngoài hai nguyên tố C và H còn có những nguyên tố khác như O, N, S, Cl…
– Các chất hữu cơ là vật liệu cơ bản tạo nên cơ thể động vật và thực vật, có trong thức ăn hàng ngày của con người.
2. Khái niệm về hóa học hữu cơ
Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
II. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử phải được sắp đặt theo một trật tự xác định, phù hợp với hóa trị của các nguyên tố.
– Trong chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV.
– Các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành: mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng.
2. Công thức phân tử và công thức cấu tạo
– Công thức phân tử cho biết:
+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử.
+ Phân tử khối.
– Tính chất của các chất hữu cơ không chỉ phụ thuộc vào thành phần nguyên tố cấu tạo, số nguyên tử của các nguyên tố, mà còn tùy thuộc vào cấu tạo của chất ấy.
– Công thức cấu tạo cho biết:
+ Thành phần của phân tử và phân tử khối.
+ Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
III. Metan
– Công thức phân tử của metan: CH4

bài tập hóa học 9 có đáp án , Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu, bài tập chương kim loại lớp 9 có đáp án

like và G+  nếu bài viết có ích. 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose