CHUYÊN ĐỀ 13 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER 

Get Adobe Flash player

để tải tài liệu này : CLICK HERE

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A.IA.                             B. IIIA.                           C. IVA.                           D. IIA.

NhómIA trong BTH Men-de-le-ep ( 1 e hóa trị ) => A

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ?

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử               B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất                        D. Bán kính nguyên tử

Trong 1 nhóm ( từ trên xuống dưới ) Bán kính nguyên tử tăng dần. Vì vậy k phải là đặc điểm chung => D

Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là

A. Li                            B. Na                           C. K                             D. Cs

Theo chiều từ trên xuống dưới. Trong 1 nhóm NL Ion Hóa giảm. Từ ( Li -à Cs) => D

Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA  khác nhau về

A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử   B. cấu hình electron nguyên tử

C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất     D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose