Bài tập trắc nghiệm hóa học chương cacbon-silic

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Bài tập trắc nghiệm hóa học chương cacbon-silic

Bài tập trắc nghiệm hóa học chương cacbon-silic

Bài tập trắc nghiệm hóa học chương cacbon-silic
– hưỡng dẫn download bấm vào đây: hưỡng dẫn download ở hochoahoc

– Các bài tập hóa học lớp 10 khác: Bài tập hóa học 11

– còn rất nhiều tài liệu khác, vào đây để xem : Sách hóa học hay
like để ủng hộ hochoahoc.com ngày càng phát triển và có thêm nhiều tài liệu hay. Cảm ơn các em!

 

Bài tập trắc nghiệm hóa học chương cacbon-silic

I- Biết

Câu 1: Chọn phương trình hóa học viết đúng trong các phương trình dưới đây:

 1. CO + Na2O →  2Na + CO2                            B. CO + MgO     →  Mg + CO2
 2. 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 D. 3CO + Al2O3 → 2Al + 3CO2

Câu 2: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

 1. CO rắn B. SO2 rắn
 2. H2O rắn D. CO2 rắn

Câu 3: CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây ?

 1. Đám cháy do xăng, dầu B. Đám cháy nhà cửa, quần áo
 2. Đám cháy do magie hoặc nhôm D. Đám cháy do khí ga

Câu 4: Để có thể khắc chữ và hình trên thủy tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây ?

 1. Dung dịch HCl B. Dung dịch HBr
 2. Dung dịch HI D. Dung dịch HF

Câu 5: Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon, nhưng lại có nhiều tính chất khác nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện, chúng có tính chất khác nhau là do :

 1. Chúng có thành phần nguyên tố cấu tạo khác nhau
 2. Kim cương là kim loại còn than chì là phi kim
 3. Chúng có kiến trúc cấu tạo khác nhau
 4. Kim cương cứng còn than chì thì mềm

Câu 6: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính ?

 1. H2 B. N2
 2. CO2 D. O2

Câu 7: Để phân biệt khí CO2 và khí SO2 có thể dùng:

 1. Dung dịch Ca(OH)2 B. Dung dịch Br2
 2. Dung dịch NaOH D. Dung dịch KNO3

Câu 8: Sục 1,12 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa thu được là:      A. 78,8 gam                                                                              B. 98,5 gam

 1. 5,91 gam D. 19,7 gam

Câu 9:                                 Kim cương và than chì là 2 dạng thù hình của cácbon, vì

 1. Có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau.
 2. Đều là các dạng đơn chất của nguyên tố cacbon và có tính chất vật lý khác nhau.
 3. Có tính chất vật lý tương nhau.
 4. Có tính chất hóa học không giống nhau.

Câu 10: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

 1. Fe2O3, CO2, H2, HNO3 (đặc) B. CO, Al2O3, HNO3 (đặc), H2SO4.
 2. Fe2O3, Al2O3, CO2, HNO3. D. CO, Al2O3, K2O, Ca.

Câu 11: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa những hóa chất là

 1. CuO và MnO2 B. CuO và MgO
 2. CuO và than hoạt tính D. than hoạt tính.

Câu 10: Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

 1. O2, C, F2, Mg, HCl, NaOH B. O2, C, F2, Mg, NaOH
 2. O2, C, F2, Mg, HCl, KOH D. O2, C, Mg, HCl, NaOH.

Câu 11: Có các chất sau :

 1. MgO ; 2. C;                    3. KOH;                 4. HF;                   5. HCl.

SiO2 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

 1. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5
 2. 1, 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4.

Câu 12: C và Si cùng phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

 1. HNO3 (đặc nóng), HCl, NaOH B. O2, HNO3(loãng), H2SO4
 2. NaOH, Al, Cl2 D. Al2O3, CaO, H2

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose