Ôn-thi-đại-học

Chuyên đề :  Điện Phân trong đề thi đại học

Chuyên đề : Điện Phân trong đề thi đại học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Chuyên đề :  Điện Phân trong đề thi đại học I – KHÁI NIỆM Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li. Sự điện phân là […]

BÀI TẬP DẠNG CO2,SO2 PHẢN ỨNG VỚI KIỀM, KIỀM THỔ

BÀI TẬP DẠNG CO2,SO2 PHẢN ỨNG VỚI KIỀM, KIỀM THỔ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình 1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc).  vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 […]

CHUYÊN ĐỀ 13 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

CHUYÊN ĐỀ 13 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm A.IA.                             B. […]

CHUYÊN ĐỀ 13 : BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHUYÊN ĐỀ 13 : BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình Câu 1. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do: A. Sự góp chung […]

CHUYÊN ĐỀ 12  : CÂN BẰNG - CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG

CHUYÊN ĐỀ 12 : CÂN BẰNG – CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

CHUYÊN ĐỀ 11 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - LIÊN KẾT HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 11 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – LIÊN KẾT HOÁ HỌC

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

CHUYÊN ĐỀ 10 : BÀI TẬP POLIME VẬT LIỆU POLIME

CHUYÊN ĐỀ 10 : BÀI TẬP POLIME VẬT LIỆU POLIME

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE  BÀI TẬP trắc nghiệm POLIME VẬT LIỆU POLIME có đáp án trong đề thi đại học , polime trong đề thi đại học , bài tập poime có đáp án like và […]

CHUYÊN ĐỀ 9 : BÀI TẬP AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

CHUYÊN ĐỀ 9 : BÀI TẬP AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE bài tập trắc nghiệm AMIN trong đề thi đại học , bài tập trắc nghiệm AMINOAXIT trong đề thi đại học, bài tập trắc nghiệm PROTEIN trong đề thi đại học,  like và G +1  nếu bài viết […]

CHUYÊN ĐỀ 8 : BÀI TẬP CACBOHIDRAT ( GLUCOZO , SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO )

CHUYÊN ĐỀ 8 : BÀI TẬP CACBOHIDRAT ( GLUCOZO , SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO )

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE BÀI TẬP CACBOHIDRAT có đáp án trong đề thi đại học , BÀI TẬP  GLUCOZO có đáp án trong đề thi đại học ,  BÀI TẬP SACCAROZO có đáp án trong đề thi đại học, […]

CHUYÊN ĐỀ 7 : BÀI TẬP ESTE – LIPIT – CHẤT GIẶT RỬA

CHUYÊN ĐỀ 7 : BÀI TẬP ESTE – LIPIT – CHẤT GIẶT RỬA

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHẤT GIẶT RỬA CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT CÓ ĐÁP ÁN chất giặt rửa , este, lipit

Tin liên quan nên đọcclose