Lớp 12

BÀI TẬP LUYỆN VỀ Fe TỔNG HỢP ( có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây BÀI TẬP LUYỆN TỔNG HỢP – SẮT (CÓ ĐÁP ÁN KÈM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT) Câu 1 : Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X ( Fe , FeO , Fe2O3 ,Fe3O4 ). Để hòa […]

Rèn luyện kỹ năng giải đề thi Đại học môn Hóa

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây ðề Cao ðẳng khối A – 2007 – Mã ñề 326 Câu 1:ðốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu ñược CO2và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng ñể ñốt cháy X […]

Phân Loại bài tập về chất lưỡng tính (có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây Phân loại bài tập vềloại bài tập lưỡng tính Loại 1: Các nguyên tốAl, Zn, Cr vừa phản ứng với axit, vừa phản ứng với kiềm. Câu 1:Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al. Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nư ớc dư […]

Bài tập kim loại kiềm thổ

Bài tập kim loại kiềm thổ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu “Bài tập kim loại kiềm thổ” : CLICK HERE

bài tập kim loại kiềm thổ - nhôm

bài tập kim loại kiềm thổ – nhôm

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu “bài tập kim loại kiềm thổ – nhôm” : CLICK HERE

Bài tập Nhôm

Bài tập Nhôm

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu “Bài tập Nhôm” : CLICK HERE

Bài tập chương este lipit

Bài tập chương este lipit

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Bài tập kim loại kiềm 2

Bài tập kim loại kiềm 2

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Bài tập kim loại kiềm 1

Bài tập kim loại kiềm 1

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Bài tập Amin - Aminoaxit

Bài tập Amin – Aminoaxit

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Tin liên quan nên đọcclose