Bẫy thường gặp trong bài toán muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Bài tập ví dụ:
Hoà tan m (g) hỗn hợp Na_2CO_3 , KHCO_3 vào H_2O dc 400 ml dung dịch A . Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5 M vào dung dịch A dc dung dịch B và 1, 008 l khí đktc. Cho B tác dụng Ba(OH)_2 dư dc 29,55 g kết tủa
1, tính m
2, tính nông độ mol các ion trong A ( bỏ qua sự thuỷ phân )
3, tính thể tích CO2 đktc thoát ra khi đổ dung dịch A vào bình đựng 100 ml HCl 1,5 M

Giải:
a,
nHCl=0,15 mol;nCO2=0,045(mol)
ptpu xảy ra theo thứ tự:
CO3 2- + H+ -> HCO3-(1)
0,105    0,105      0,105
HCO3 – + H+—>H2O + CO2(2)
0,045       0,045               0,045
Suy ra nH+(1)=0,15-0,045 = 0,105=nNa2CO3
số mol k.tủa là BaCO3=0,15 mol  = HCO3 dư.
suy ra nKHCO3= 0,15 + 0,045 – 0,105 = 0,09mol.
vay m=0,09. 100+ 0,105 . 106 = 20,13
b, [Na+]=0,525M: [CO32-] =o,2625; [K+]=[HCO3-]=0,225
c, Nếu chỉ xét về mặt bản chất là các chất tác dụng với nhau thì sẽ nghĩ giống phần a. kết quả là 1,008 lí=>sai
TH này bài toán làm ở 2 TH:
TH1: HCO3 hết trước
HCO3 – + H+—>H2O + CO2(2)
0,09 -> 0,09                       0,09
H+ dư 0,045
CO3 2- +2H+ -> CO2
0,0225   <0,045 ->0,0225
=>CO2: 0,1125=> V= 2,52lit

TH2: CO3 hết trước
CO3 2- +2H+ -> CO2 + H2O
0,045 –>0,09 ->0,045
H+ dư 0,06
HCO3 – + H+—>H2O + CO2
0,06 <- 0,06 –>                0,06
=>CO2: 0,105=> V= 1,008lit
Vậy V(CO2) = (1,008->2,52)lit

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose