Các bẫy thường gặp trong đề thi Đại học 1 : CẤU HÌNH ELECTRON VÀ VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HTTH (VỚI Z ≥ 20)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

– Cấu hình electron tuân theo nguyên lí vững bền, quy tắc Hun và nguyên lí loại trừ Paoli.

 – Phân lớp (n – 1)d có mức năng lượng cao hơn phân lớp ns, do đó electron sẽ được phân bố vào phân lớp ns trước, phân lớp (n – 1)d sau. Khi phân lớp ns được điền đủ electron (2e) sẽ xuất hiện tương tác đẩy giữa hai electron này làm cho electron trong phân lớp ns có mức năng lượng cao hơn (n – 1)d. Việc phân bố electron vào phân lớp (n – 1)d càng làm tăng hiệu ứng chắc chắn, do đó phân lớp ns lại càng có mức năng lượng cao hơn (n – 1)d.

 – Sai lầm của các em học sinh là với nguyên tố có Z ≥ 20, khi viết cấu hình electron thường chỉ quan tâm đến thứ tự mức năng lượng theo nguyên lí vững bền, từ đó sai cấu hình electron và xác định sai vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Ví dụ 1: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc.

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB                               B. Chu kì 4, nhóm VIIIA

C. Chu kì 3, nhóm VIIIB                               D. Chu kì 4, nhóm IIA

(Trích ĐTTS vào các trường Đại học khối A, 2009)

Phân tích:

X → X2+ + 2e, khi đó các em cho rằng cần điền tiếp 2 electron vào cấu hình của ion X2+, do đó cấu hình của X là 1s22s22p63s23p63d8  và Chọn phương án C => Sai

Vì X → X2+ + 2e à X có 26 electron è Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23d64s2

 Nếu cho rằng electron cuối cùng được điền vào phân lớp s và X thuộc nhóm VIIIA ⇒ Chọnphương án B è Sai

Nếu cho rằng chỉ có các electron lớp ngoài cùng mới là electron hóa trị (không xét phân lớp 3d chưa bão hòa) và electron cuối cùng được điền vào phân lớp s => Chọn phương án D => Saihoặc coi có 8e hóa trị nhưng cho rằng electron cuối cùng được điền vào phân lớp s => Chọn phương án B => Sai

=> Đáp án A.

Ví dụ 2: Biết nguyên tử Fe (Z = 26). Cấu hình electron của ion Fe2+ là

A. 1s22s22p63s23p63d64s2      B. 1s22s22p63s23p63d54s1

C. 1s22s22p63s23p63d6           D. 1s22s22p63s23p64s23d4

Phân tích:

+ Nếu chỉ chú ý đến dữ kiện Z = 26, học sinh sẽ viết cấu hình và chọn phương án a ⇒ Sai

+ Fe→ Fe2+ + 2e, khi đó các em cho rằng Fe có 26e, vậy Fe2+ có 24e, vì vậy viết cấu hình electron giống 24Cr ⇒ Chọn phương án B ⇒ Sai

+ Nếu viết sai cầu hình electron của Fe (1s22s22p63s23p64s23d6) ⇒ khi hình thành Fe2+, sẽ nhường 2e ở phân lớp 3d ⇒ chọn phương án D ⇒ Sai

+ Vì cấu hình electron đúng của Fe (1s22s22p63s23p63d44s2) và ion Fe2+ được hình thành từ quá trình Fe→ Fe2+ + 2e ⇒ Đáp án C

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose