Cho 10,8g kim loại hóa trị 3 tác dụng vs khí clo tạo thành 53,4g

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề:

Cho 10,8g kim loại hóa trị 3 tác dụng vs khí clo tạo thành 53,4g muối clorua kim loại

a) Xác định tên kim loại
b) Tính lượng MnO2 và thể tích dung dịch HCl 37%(d=1,19g/ml) dùng cho phản ứng trên. Biết hiệu suất phản ứng là 80%
Giải :
a)Gọi A là tên kim loại hóa trị III
2A+3Cl2=>2ACl3
Ta có p.trình:
A/10.8=A+106.5/53.4
<=>53.4A-10.8A=1150.2
<=>42.6A=1150.2;<=>A=27
Vậy A là nhôm
b)MnO2+4HCl=>MnCl2+Cl2+2H20
nAl=10.8/27=0.4mol
=>nCl2=0.4*3/2=0.6mol
=>nCl2(l.thuyết)=0.6*100%/80%=0.75mol
=>mMnO2=0.75*87=65.25(g)
=>mHCl=(0.75*4)*36.5=109.5(g)
=>mddHCl=109.5*100%/37%=295.9(g)
=>VddHCl=255.9/1.19=248.7ml

© 2016, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose