Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là:

A. 1                               B. 3                                  C. 2                               D. 4

Giải:

nCu = 0,02 ; nAg =0,005 –>  Tổng số mol e cho tối đa = 0,02.2 +0,005.1 = 0,45

nH+  = 0,09 mol; nNO3-  = 0,06 (dư)

4H+   +NO3-  + 3e  –>  NO  + 2H2O

0,06            0,045   0,015

Ag, Cu đã phản ứng hết.

2NO    +   O2  –>       2NO2

0,015       0,0075      0,015

4NO2      +   O2     +  2H2O –>       4HNO3

0,015                                           0,015

Nồng độ mol HNO3  =0,015:0,15 = 0,1M. Vậy pH= 1

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose