Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

A.  4 : 3                         B. 3 : 4                             C. 7 : 4                          D. 3 : 2

Giải:

Số mol Al3+  = 0,4x +0,8y; nSO4 = 1,2 y mol

Số mol BaSO4  =0,144 mol = nSO42- =1,2y —> y= 0,12

nOH-  =0,612 mol; nAl(OH)3  = 0,108 mol  —> nOH-  trong kết tủa =0,324 < 0,612 —>  số mol OH-

trong Al(OH)4- =0,288 mol  —> 0,4x +0,8y=0,108 + (0,288:4) —>x= 0,21 —>  x:y=7:4

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose