Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi : Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là:

A. 5,0.10-4 mol/lít        B. 5,0.10-5 mol/lít        C. 1,0.10-3 mol/lít        D. 2,5.10-4 mol/lít

(Trích câu 8, đề TS ĐH khối B năm 2009, mã đề 148)

Giải:
H2O2 —> 1/2O2+ H2O
0,003 —>0,0015
[H2O2 phản ứng] = 0,003: 0,1 = 0,03 mol/l
Vận tốc phản ứng v = 0,03/60 = 5,0.10-4 mol/(l.s)
–> A

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose