Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là:

A. 18,42%                     B. 28,57%                       C. 14,28%                     D. 57,15%

Giải :

H2O + C  –> CO + H2

x                  x        x

2H2O + C    –> CO2  + 2H2

2y                    y         2y

Theo phương trình và theo giả thiết ta có : 2x + 3y = 0,7 (1) CO +CuO    –>  CO2   + Cu

H2   +  CuO   –>  H2  O  + Cu

Áp dụng bảo toàn eletron ta có : 2nCO+ 2nH2=2nCu =3nNO    –>  nCO + nH2 = 0,6 mol     –>

2x +2y = 0,6 (2)

Từ các phương trình (1), (2) ta có : x = 0,2 ; y = 0,1

Vậy %CO = 28,57%

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose