Chuyên đề : So sánh nhiệt độ sôi, độ tan và tính axit-bazo trong đề thi đại học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

 So sánh nhiệt độ sôi, độ tan và tính axit-bazo trong đề thi đại học

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH AXIT-BAZƠ

A- Nhiệt độ sôi ,nóng chảy của các chất
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi , nghĩa là ảnh hưởng đến lực hút giữa các phân tử gồm có:
– Khối lượng phân tử ; Liên kết H ; momen lưỡng cực của phân tử ;Lực phân tán london (1dạng của lực Van der Waals)
– Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ tan trong nước của các chất hữu cơ , mà quan trọng nhất là liên kết H. Gốc R (ankyl ) càng lớn khả năng kỵ nước càng lớn.
– Cấu trúc mạng tinh thể càng chặt khít , gói gém sít sao = > nhiệt độ nóng chảy cao.
1- Ảnh hưởng của liên kết H đến nhiệt độ sôi :
– Liên kết giúp các phân tử ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn => nhiệt độ sôi cao hơn
2 – Lực van der waals
– Lực hút van der waals là lực hút tĩnh điện giữa các phân tử do sự phân cực tạm thời trong phân tử
– Lực hút van der waals cũng thuộc loại lực tương tác yếu , ảnh hưởng dến nhiệt độ sôi tương tự như lực lk H có liên kết van der waals thì nhiệt độ sôi cao hơn .
3 – Mômen lưỡng cực:
Xuất hiện khi có sự phân bố điện tích ko đều , có trọng tâm tích điện dương và âm ko trùng nhau , nên xuất hiện lưỡng cực sẽ có nhiệt độ sôi cao ,tan tốt trong các dung môi phân cực . VD : aminoacid hoặc muối amoniclorua…
4 – Lực phân tán London: Lực này xuất hiện khi mômen lưỡng cực tạm thời gây ra do cảm ứng từ các phân tử kế cận khi chúng tiến đến gần nhau
+ Diện tích bề mặt càng lớn phân tử càng lớn thì lực hút càng mạnh lực london càng mạnh -> t0 cao
+ Lực phân tán london giải thích cho chúng ta hiện tượng các đồng phân có nhiệt độ sôi khác nhâu ( do đồng phân nào có mạnh dài hơn ->lực london mạnh hơn nhiệt độ sôi cao hơn )
+ Độ phân nhánh càng cao > phân tử càng đối xứng cầu > diện tích tiếp xúc giữa các bề mặt phân tử giảm > nhiệt độ sôi càng giảm.

B – So sánh tính axit – bazơ
a) Tính axit:

– Khi một axit kết hợp với một nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) có độ âm điện lớn hơn (phân cực)  càng gần nhóm chức -COOH thì tính axit của axit đó sẽ lớn hơn axit tương ứng. Lực hút e giảm theo độ âm điện : ( F>Cl>Br>I)

b) Tính bazơ:

Nguyên nhân gây ra tính bazơ của các amin là do trên nguyên tử N còn một cặp e tự do có thể
nhường cho proton H+. Mọi yếu tố làm tăng độ linh động của cặp e tự do sẽ làm cho tính bazơ tăng và ngược lại.

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose