Có 200 ml dd H2SO4 98% ( D=1,84 g/ml ) . Nguời ta muốn pha loãng

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi : Có 200 ml dd H2SO4 98% ( D=1,84 g/ml ) . Nguời ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành H2SO4 40% thì thể tích nuớc cần pha là bao nhiêu ?

Bài Làm : mddH2SO4 98% = 200*1.84 = 368g
Ap’ dung pp duong` cheo’, voi’ dd 1 la` H2SO4 98%, dd 2 la` H2O (coi la` H2SO4 0%)
mH2O/mddH2SO4 = (98 – 40)/(40 – 0) = 58/40
–> mH2O = 58*368/40 = 533.6g = 533.6ml (vi` dH2O = 1g/ml)

C#: nH2SO4 = 368*98/100 = 360.64g
dd 40% –> mddsau = 360.64/0.4 = 901.6g
–> mH2O = mddsau – mddH2SO4bdau` = 901.6 – 368 = 533.6g = 533.6ml

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose