CÔNG THỨC GIẢI NHANH TOÁN HOÁ VÔ CƠ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

(Gồm 8 dạng toán quan trọng + 18 công thức tính + Ví dụ mẫu từ các đề đại học)

Get Adobe Flash player

để tải tài liệu này : CLICK HERE

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối clorua khan ?

AD(1): mmuối= mKL + 71.nH2 = 14,5 + 0,3 .71 = 35,8 gam

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 5g hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 5,71g muối khan. Thể tích (lit) khí B thoát ra là:

            A. 2,24                        √B. 0,224                    C. 1,12                        D. 0,112

AD(1): m muối = mKL + 71.nH2 ó 5,71 = 5 + 71.nH2 ó nH2 = 0,01 mol => V = 0,224 lít

Bài 3: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M( có hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lit khí( đktc) và dung dịch chứa 4,575g muối khan. Giá trị m là:

            √A. 1,38                      B. 1,83g                      C. 1,41g                      D. 2,53g

AD(1): m hỗn hợp KL = m muối – nH2.71 = 4,575 – 0,045.71 = 1,38g

Bài 4:Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y bằng dung dịch HCl ta thu đuợc 12,71gam muối khan. Thể tích khí H2 thu đuợc (đktc) là

A. 0,224 lít                B.2,24 lít                     C.4,48 lít                    D. 0,448 lít

 

AD(1): m muối = mKL + nH2.71 ó 12,71 = 12 + nH2.71 ó nH2 =0,01mol => V = 0,224 lít

để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn

like và G +1  nếu bài viết có ích.

 

(Gồm 8 dạng toán quan trọng + 18 công thức tính + Ví dụ mẫu từ các đề đại học)

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose