Cùng một lượng R khi hòa tan hết bằng dung dịch HCl và H2SO4 đặc nóng

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

câu hỏi : Cùng một lượng R khi hòa tan hết bằng dung dịch HCl và H2SO4 đặc nóng thì lượng SO2 gấp 48 lần H2 sinh ra. Mặt khác khối lượng muối clorua bằng 63,5% khối lượng muối sunfat. R là ngyên tố nào ?

Bài Làm : 

Gọi n là hóa trị của R khi td với HCl, m là hóa trị của R khi td với H2SO4 đặc nóng
Xét 1 mol R
R + n HCl ——> RCln + n/2 H2
1mol n/2 mol
2 R + 2m H2SO4 —–> R2 (SO4)m + m SO2 + 2m H2O
1 mol m/2 mol
64.m/2 = 48 n => 32 m = 48n =>
m = 3n/2 => n=2, m =3 ( vì kim loại thông thường chỉ có hóa trị 1, 2, 3)
R + 2 HCl ——> RCl2 + H2
1mol 1 mol
2 R + 6 H2SO4 —–> R2 (SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O
1 mol 0,5 mol
=> R + 71 = 0,635 ( R + 144) = > R = 56 => Fe

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose