Đáp án đề thi môn Vật Lý khối A – Đại Học 2013

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Ban biên tập liên tục cập nhật đáp án môn vật lý khối A 2013 từ bộ giáo dục và đào tạo một cách nhanh nhất.

Đáp án môn vật lý khối A đại học 2013

(F5 liên tục xem đáp án môn vật lý khối A nhanh nhất)

 

Đáp án đề thi môn vật lý khối A 2013

Đáp án Đề thi môn Lý khối A năm 2013: Mã đề 426

1B; 2A; 3B; 4B; 5D; 6A; 7A; 8C; 9B; 10D; 11C; 12C; 13B; 14D; 15B; 16D; 17C; 18A; 19B; 20C; 21D; 22C; 23C; 24C; 25D; 26C; 27C; 28D; 29A; 30D;31A; 32B; 33C; 34D; 35A; 36C;  37B; 38B; 39D; 40D; 41A; 42C; 43A; 44B; 45C; 46B; 47A; 48C; 49C; 50A, 51B, 52B, 53D, 54D, 55B, 56D, 57B, 58A, 59C, 60A;

Đáp án Đề thi môn Lý khối A năm 2013: Mã đề 528

1C; 2C; 3A; 4D; 5C; 6D; 7A; 8D; 9C; 10B; 11D; 15B; 16C; 17C; 18D; 19D; 20D; 21B; 22 ; 23 ; 24D; 25C; 26C; 27B; 28C; 29; 30A; 31D; 32D; 33C; 34C; 35A; 36C; 37A; 38D; 39B; 40B; 41C; 42A; 43B; 44A; 45C; 46A; 47D; 48B; 49D; 50B;..

Đáp án Đề thi môn Lý khối A năm 2013: Mã đề 794

1D, 2A, 3C, 4A, 5D, 6C, 7C, 8C, 9C, 10B…

 

Đáp án Đề thi môn Lý khối A năm 2013: Mã đề 318

1B; 2B; 3D; 4B; 5D; 6A; 7A; 8C; 9C; 10A; 11D; 12B; 13D; 14A; 15D; 16A; 17B; 18 ; 19A; 20D; 21D; 22D; 23B; 24B; 25D; 26A; 27A; 28B; 29B; 30 ; 31C; 32B; 33C; 34A; 35A; 36C; 37D; 38D;39A; 40B; 41C; 42A;43 C; 44D; 45D; 46D; 47B; 48C; 49C; 50A; 51 ; 52 ; 54 ;

T.P

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose