Đề kiểm tra Hóa lớp 9 kỳ 1 có đáp án chi tiết

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề kiểm tra Hóa lớp 9 kỳ 1 có đáp án chi tiết  ( Bài số 01)

Môn: Hóa học 9

Thời gian: 45’

nếu không xem được tài liệu thì bạn cần tải Flash Player và cài đặt vào máy tính. kick vào góc trên bên phải để xem toàn màn hình.

Đề kiểm tra Hóa lớp 9 kỳ 1 có đáp án chi tiết
Vào đây để xem : Hưỡng dẫn download trên hochoahoc.com
I- TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm):   Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất 1- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với nước tạo ra dung dịch bazơ ?

A– Na2O, BaO, CuOB– Na2O, BaO, CaO C-K2O, BaO, CuO;  D– Cả A,B,C đều sai

2- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit?

A– K2O, BaO, CuOB- SO2, SO3, P2O5 C– SO2, CO, P2O5D– Cả B và C đều đúng.

3- Dãy nào gồm các chất đều là oxit bazơ?

A– CuO, Na2O, SO2B– CaO, SiO2, Fe2O3 C– CuO, Na2O, Fe2O3D– Cả A và B đúng

4- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH?

A– CO2, SO3, HClB–  H2SO4, HNO3, HCl C– SO3, SO2, P2O5D– Cả A,B,C đều đúng.

5- Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl thì dùng thuốc thử nào sau đây:

A– Dùng quỳ tímB– Dùng nước C– Dùng dung dịch BaCl2D– Cả A,B,C sai

6– Hiện tượng gì xảy ra khi thổi khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong ( dư)?

A– Nước vôi trong bị đụcB– Không có hiện tượng gì C- Nước vôi chuyển thành màu hồng;  D- Nước vôi chuyển thành màu xanh

7- Trộn dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 với dung dịch chứa 0,3 mol HNO3 thì dung dịch thu được có tính chất gì?

A– Làm quỳ tím mất màuB– Làm quỳ tím chuyển thành màu xanh C– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ;  D–  Không làm quỳ tím đổi màu.

8- Dãy nào gồm các CTHH của các axit mạnh?

A-  HCl, H2SO4, H2CO3B-  HCl, H2SO4, HNO3 C– H2SO4, H2CO3, HNO3D– HCl, HNO3, H2CO3   

 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose