đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al=27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108;
Ba=137. Thểtích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢCÁC THÍ SINH (40 câu, từcâu 1 đến câu 40)

đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014, đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose