Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài :

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường)

rồi đem toàn  bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

A. C3H4.                        B. CH4.

C. C2H4.                        D. C4H10.

Bài Làm : 

CO2 và hơi nước bị dd giữ lại. Klg dd giảm suy ra tổng CO2, H2O= 39,4-19,912= 19,488.

Suy ra klg oxi pứ= 19,488-4,64= 14,848 là 0,464mol. Số mol CO2 ngoài tạo BaCO3= 0,2 còn có thể tạo muối axit tan trong dd.

Gọi số mol HCO3 trong dd là x và số mol H2O do X sinh ra là y.

Bảo toàn O ta có: 2(0,2+x) + y=0,464.2; nên 2x+y= 0,528 và bảo toàn klg X ta có: 12(0,2+x) + 2y= 4,64 à 6x+y=1,12.

Giải hệ trên ra x= 0,148 và y=0,232. Vậy số mol CO2=0,348; H2O=0,232 nên tỉ lệ C:H= 3:4.

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường)

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose