Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3 và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết ủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

A. 0,020 và 0,012         B. 0,020 và 0,120            C. 0,012 và 0,096         D. 0,120 và 0,020

Giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có : 0,1 + 3z = t + 0,04

nBa2+  =0,012 < nSO42-  = 0,02 –>  nBaSO4  = 0,012 mol  –>   mBaSO4  = 2,796 gam –>   mAl(OH)3  =

3,732 – 2,796 = 0,936 gam –>  nAl(OH)3  = 0,012 mol.

nOH-    =0,168,   nOH-    dùng   trung   hòa   H+    =   0,1 –>    nOH-    dùng   phản   ứng   với   Al3+    =

0,068>0,012.3=0,036 mol mol OH- trong kết tủa –>   số mol OH-  trong Al(OH)4-=0,032.

Vậy nAl3+  =nAl(OH)3  + nAl(OH)4- = 0,012 + (0,032 : 4) = 0,02 mol = z  –>   t=0,12

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose