Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

MÔN :HÓA HỌC – KHỐI A

Thời gian làm bài : 90 phút

Mã đề thi 374

nếu không xem được tài liệu thì bạn cần tải Flash Player và cài đặt vào máy tính.

kick vào góc trên bên phải để xem toàn màn hình.

Giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013
Vào đây để xem : Hưỡng dẫn download trên hochoahoc.com

Họ và tên thí sinh : ………………………………………………………

Số báo danh : ……………………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
P = 31; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 :  Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5,40                         B. 3,51                      C. 7,02                            D. 4,05

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose