giải nhanh các bài tập nhận biết ( rất hay)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

 

giải nhanh các bài tập nhận biết ( rất hay)

nhận biết các chất vô cơ, hữu cơ, trong đề thi đại học 

giải nhanh các bài tập nhận biết ( rất hay)

BÀI TẬP NHẬN BIẾT

A. LÝ THUYẾT.

I. Với chất khí.

CO2: Nước vôi trong dư -> Đục nước vôi trong.

SO2(Mùi hắc): Dung dịch brom(Br2) -> mất màu vàng của dung dịch brom. (SO2 + Br2 +2H2O-> HBr + H2SO4)

NH3(mùi khai): Quỳ tím ẩm hóa xanh.

Cl2(màu vàng): Dung dịch KI và hồ tinh bột -> Dung dịch màu xanh; Quỳ tím ẩm -> Đỏ, sau đó mất màu. H2S(mùi trứng thối): Dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa đen.

HCl: Quỳ tím ẩm -> Hóa đỏ.

Dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng.

N2:Que diêm có tàn đỏ -> Tắt.

NO: Để ngoài không khí hóa màu nâu đỏ.

NO2: Màu nâu đỏ, quỳ tím ẩm hóa đỏ.

II. Dung dịch bazơ.

Ca(OH)2: Dùng CO2, SO2: Có kết tủa trắng ( Nếu sục đến dư kết tủa tan ra). Ba(OH)2: Dùng dịch H2SO4 -> Kết tủa màu trắng.

III. Dung dịch axit.

HCl: Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng.

H2SO4: Dùng dung dịch BaCl2 -> Kết tủa trắng.

HNO3: Dùng bột Cu và đun ở nhiệt độ cao -> Dung dịch màu xanh, khí màu nâu đỏ thoát ra.

IV. Dung dịch muối.

Muối clorua(-Cl): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng Muối sunfat: Dùng dung dịch BaCl2 -> kết tủa trắng.

Muối cacbonat(=CO3):Dùng dung dịch axit (HCl, H2SO4 -> Khí

Muối sunfua (=S): Dùng dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa màu đen.

Muối photphat (PO4): Dùng dung dịch AgNO3 -> Kết tủa màu vàng V. Các oxit của kim loại.

Thường hòa tan vào nước-> Chia làm 2 nhóm: Tan trong nước và không tan trong nước.

– Nhóm tan trong nước cho tác dụng với CO2(Nếu thử bằng quỳ tím ->Đỏ) + Nếu không có kết tủa: Kim loại tring oxit là kim loại kiềm (Hóa trị I).

+ Nếu có kết tủa: kim loại trong oxit là kim loại kiềm thổ (Hóa trị II).

– Nhóm không tan trong nước cho tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH).

+ Nếu tan trong dung dịch kiềm thì kim loại trong oxit là Al, Zn, Cr.

+ Nếu không tan trong dung dịch kiềm thì là kim loại khác.

Các oxit của phi kim: Cho vào nước thử bằng quỳ tím -> Xanh.

để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và G +1  nếu bài viết có ích.

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose