Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)

Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học

Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)

Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)

– hưỡng dẫn download bấm vào đây: hưỡng dẫn download ở hochoahoc

– còn rất nhiều bài tập hóa học lớp 9 khác, vào đây để xem : Tổng hợp Bài Tập hóa học 9 

like để ủng hộ hochoahoc.com ngày càng phát triển và có thêm nhiều tài liệu hay. Cảm ơn các em!

 

 Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)

II/ Điều chế các chất

1/ Viết 3 PTPU khác nhau điều chế  FeSO4 từ Fe ?

2/ Từ  CuSO4  trình bày 2 phương pháp khác nhau điều chế Cu ?

3/ Có một mẫu thủy ngân có lẫn thiếc , chì . Làm thế nào thu được thủy ngân tinh khiết ?

4/ Đi từ muối ăn , nước , sắt . Viết các PTPU điều chế Na , FeCl2 , Fe(OH)3 .

5/ Từ Fe , S , O2 , H2O . Viết các PTPU điều chế 3 oxit , 3 axit , 3 muối .

6/ Bằng cách nào có thể :

a. Điều chế Ca(OH)2 từ Ca(NO3)2 .

b.  Điều chế CaCO3 tinh khiết từ đá vôi biết trong đá vôi có CaCO3 lẫn MgCO3 , SiO2 .

7/ Nêu 3 phương pháp điều chế H2SO4 .

8/  Làm sạch NaCl từ hỗn hợp NaCl và Na2CO3

9/  Nêu 3 phương pháp làm sạch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3

10/ Làm thế nào tách chất khí :

a.  H2S ra khỏi hỗn hợp HCl và H2S .

b.  Cl2 ra khỏi hỗn hợp HCl và Cl2 .

c.  CO2 ra khỏi hỗn hợp SO2 và CO2 .

d.  O2 ra khỏi hỗn hợp O3 và O2  .

 11/ Tách riêng Cu ra khỏi hỗn hợp gồm vụn đồng , vụn sắt và vụn kẽm .

12/ Tách riêng khí CO2 ra khỏi hỗn hợp gồm CO2 , N2 , O2 , H2 .

13/ Tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm : Fe , Cu , Au bằng phương pháp hóa học .

14/ Bằng phương pháp hóa học tách riêng từng chất khí CO2 , SO2 , N2 .

15/ Làm sạch Al2O3 có lẫn Fe2O3 và SiO2 .?

 16/ Tinh chế CuO ra khỏi hỗn hợp gồm CuO , Cu , Ag .

Trích : “Hóa lớp 9 : Các dạng bài tập hóa học (dành cho Học sinh giỏi)”

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose