Hòa tan 58,08 gam oleum vào nước, sau đó cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi: Hòa tan 58,08 gam oleum vào nước, sau đó cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy có 157,275 gam kết tủa tạo thành. Công thức của oleum là?

Bài Làm :  nBaSO4=0.675
H2SO4.nSO3 + H2O —–>(n+1)H2SO4—-> (n+1)BaSO4
0.675/(n+1)————————0.6…
=> M Oleum=98 + 80n = 3872(n+1)/45
=> n=2 => H2SO4.2SO3

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose