Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (duy nhất, đktc) Xác định công thức oxit sắt

Bài Làm:

Quy hh sắt gồm Fe và O (oxi nguyên tử) có số mol lần lượt là x,y (mol)
56x + 16y = 20,88 (1)
Quá trình nhường e:
Fe —-> Fe2+ + 3e
x——————->3x (mol)
Quá trình nhận e:
O + 2e —–> O2-
y—>2y (mol)
S+6 + 2e —-> S+4
_____0,29<—(3,248/22,4)=0,145 (mol)
Áp dụng định luật bảo toàn electron:
3x = 2y + 0,29 (2)
Từ (1) và (2)
=> x = 0,29
y = 0,29 (mol)
=> nFe/nO = x/y = 0,29/0,29 = 1/1
=> Oxit cần tìm là FeO
Chúc bạn học tốt!@!

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose