Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3.

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3.

Thủy phân hoàntoàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là
A. 18,47.
B. 18,83.
C. 18,29
D. 19,19.

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3.

Theo thầy thì đây là 1 trong những câu khó nhất trong đề thi năm nay.

Nalanin =  0,16; nvalin = 0,07

Đặt 3 peptit: Y ( a mol) ; Z ( a mol) ; T ( 3a mol)

k, k’, k” lần lượt là số liên kết peptit của X, Y , Z

(k+1)a + (k’+1)a + (k”+1).3a = 0,16 + 0,07

(k+k’+3k’’)a + 5a = 0,23  (k + k’ + k”)a + 2k”a = 0,23

Giả thiết k + k’ + k’’ ≤ 12 ; 2k” ≤  2(12-k-k’) 2×10=20 12a + 20a+5a ≥  0,23

a ≥  0,0062

m > 14,24 + 8,19–( 0,23-5a).18 =18,29+ 5a.18 ≥ 18,29 + 5×0,0062×18 = 18,848

 Đáp án D 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose