Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z).

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z là:

A. anđehit propionic     B. anđehit butiric             C. anđehit axetic           D. anđehit acrylic

Giải:

Vì cho HCl vào dung dịch sau phản ứng tráng gương có CO2  chứng tỏ trong dung dịch đó có(NH4)2 CO3 . Vậy trong hỗn hợp anđehit ban đầu có HCHO

HCHO    —>   4Ag   +  (NH4)2 CO3     —>  CO2

0,035   <— 0,14             <—       0,035

RCHO    —>   2Ag

0,015    <—   0,03

Từ sơ đồ phản ứng và giả thiết ta suy ra :                   (R+29).0,015  + 0,035.30 = 1,89    —> R = 27 (C2H3)

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose