Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là:

A. 3 : 5                          B. 5 : 3                             C. 2 : 1                          D. 1 : 2

Giải:

Đặt CTPT trung bình của 2 amin là CnH2n +3N  —> n =4/3

Quy đổi O3, O2  thành O , m(O3, O2) =mO

2CnH2n +3N  —> 2nCO2   +  (2n+3)H2O

Mol :         1                        n             (2n+3)/2

nO =2n+(2n+3)/2 =5,5 mol  —> m(O3, O2) =mO=88gam  —>  n(O3, O2)= 88:44=2

Vậy V1 :V2   = 1:2

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose