Hưỡng dẫn download tài liệu trên Hochoahoc.com

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

 photo download_zpsf968a823.gif

 

1. hưỡng dẫn bằng video:

2. hưỡng dẫn bằng hình ảnh

bước 1:   photo huongdan1_zps6492d00f.jpg

Bước 2:   photo huongdan2_zpse1f4f3f2.jpg

bước 3 :

 photo huongdan3_zps42c79142.jpg

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose