Khi hòa tan hoàn toàn Hiđroxit M(OH)2 bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng 20%

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi : Khi hòa tan hoàn toàn Hiđroxit M(OH)2 bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21% tìm kim loại M.

Bài Làm :

M(OH)2 + H2SO4 = MSO4 + 2H2O
x…………..x………….x mol

mM(OH)2 = x(M + 34) (g)
mH2SO4 = 98x (g) => mddH2SO4 = 98x.100/20 = 490x (g)
=> mdd (sau ph.ư) = x(M + 34) + 490x = x(M + 524) (g)

mMSO4 = x(M + 96) (g)
C%MSO4 = 27,21% => x(M + 96) / x(M + 524) = 27,21/100 => M = 64 (Cu)

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose