Kỹ năng sống 8: 3 tư duy cản trở bạn đến thành công, cần loại bỏ ngay!

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Bạn rất muốn thành công! Nhưng để thành công bạn không chỉ phải học hỏi kinh nghiệm thành công, mà bạn cần biết những điều dễ cản trở thành công. Mời các bạn cùng tulinh tìm hiểu 3 tư duy cản trở thành công là gì nhé!

3 tư duy cản trở thành công

1. Tư duy mì ăn liền:
– Không học nhưng đòi giỏi.
– Không rèn luyện nhưng đòi thành thạo.
Làm gì để xóa bỏ tư duy mì ăn liền?
Đừng nản chí khi chưa đạt được điều mình muốn.

2. Tư duy đòi hỏi:
Chỉ đòi hỏi mà không cống hiến, không chủ động thực hiện đòi hỏi đó.

3 tư duy cản trở thành công cần bỏ

3. Tư duy nhỏ nhặt:
Chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác.

© 2016, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose