Lớp 10

tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 10

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây Chương 1: NGUYÊN TỬ I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử Kết luận : thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm: Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh […]

Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây Chương 1 +  2:                     NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I/ THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 1/ Cấu tạo nguyên tử – đặc tính các hạt:      Nguyên tử có cấu tạo gồm: – Hạt nhân ở giữa nguyên tử, gồm […]

Mẹo học thuộc kiểu cấu trúc mạng tinh thể của kim loại bằng bài hát

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Phút phôi pha – Cấu trúc mạng tinh thể: Tâm diện, Tâm khối, Lục phương  trước khi nghe hãy dở sách giáo khoa lớp 10 trang 92, xem bảng 3.1 và theo dõi. bản nghe nhanh: bản nghe chậm:

Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

lý thuyết : tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

lý thuyết : tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

Dạng so sánh nhiệt độ sôi

Dạng so sánh nhiệt độ sôi

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

các phản ứng oxi hóa khử thường gặp

các phản ứng oxi hóa khử thường gặp

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ ĐIỆN HOÁ HỌC

PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ ĐIỆN HOÁ HỌC

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

chương 3 : liên kết hóa học

chương 3 : liên kết hóa học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu “chương 3 : liên kết hóa học” : CLICK HERE

Tin liên quan nên đọcclose