Lớp 11

Các công thức hóa hữu cơ cần nhớ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và G […]

lý thuyết chương nitơ - phospho

lý thuyết chương nitơ – phospho

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình Nitơ I-CẤU TẠO PHÂN TỬ – Cấu hình electron : 1s22s22p3 – CTCT : N ≡ N […]

Lý thuyết chương Điện li

Lý thuyết chương Điện li

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

hệ thống hóa lý thuyết lớp 11

hệ thống hóa lý thuyết lớp 11

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER  để tải tài liệu này : CLICK HERE chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn like và […]

Lý thuyết dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Lý thuyết dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Lý thuyết Halogen , Lý thuyết Ancol , Lý thuyết Phenol , chuyen de acol , chuyen de phenol  chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Lý thuyết anken

Lý thuyết anken

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Lý thuyết anken , anken lớp 11 , hóa học 11 , chương anken , ly thuyet chương anken chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE  

Lý thuyết ankin

Lý thuyết ankin

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Lý thuyết ankin , lý thuyết chương ankin , ankin lớp 11 , hóa học 11 , ankin chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE  

Lý thuyết hidrocacbon không no 2

Lý thuyết hidrocacbon không no 2

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Lý thuyết hidrocacbon không no 2 , lý thuyết chương anken , lý thuyết chương ankin , anken lớp 11 , ankin lớp 11 chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE  

Lý thuyết chương Hidrocacbon no

Lý thuyết chương Hidrocacbon no

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Đại cương hóa học hữu cơ

Đại cương hóa học hữu cơ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình để tải tài liệu này : CLICK HERE

Tin liên quan nên đọcclose