Mẹo học thuộc kiểu cấu trúc mạng tinh thể của kim loại bằng bài hát

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Phút phôi pha – Cấu trúc mạng tinh thể: Tâm diện, Tâm khối, Lục phương 

trước khi nghe hãy dở sách giáo khoa lớp 10 trang 92, xem bảng 3.1 và theo dõi.

bản nghe nhanh:

bản nghe chậm:

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose