MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỮU CƠ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

nếu không xem được tài liệu , mời bạn tải và cài đặt FLASH PLAYER 

 

để tải tài liệu này : CLICK HERE

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

 photo images_zps83751cd8.jpg

mô tả:

1. Khi đốt cháy hidrocacbon thì cacbon tạo ra CO2 vầ hidro tạo ra H2O.Tổng khối lượng C và H trong CO2 và H2O phải bằng khối lượng của hidrocacbon.

m hidrocacbon = mC(trong CO2) + m H(H2O) = nCO2.12 + nH2O.2

Thí dụ1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá trị là:

A) 2g                     B) 4g                    PC) 6g                       D) 8g.

m = nCO2.12 + nH2O.2 = 0,4.12 + 0,6.2 = 6 g

 

2. Khi đốt cháy ankan thu được nCO­2 < nH2O và số mol ankan cháy bằng hiệu số của số mol H2O và số mol CO2.

nAnkan = nH2O – nCO2

CnH2n+2   +   nCO2   +   (n + 1) H2O

Có thế hiểu như sau : lấy hệ số của H2O – hệ số của CO2 = n+1 – n = 1 =nAnkan

Hoặc Gọi x là số mol ankan => nCO2 = nx , nH2O = (n+1)x

Thấy nH2O – nCO2 = x =nAnkan

CT ankan = CnH2n+2 => n = nCO2/nankan = nCO2/(nH2O – nCO2)

Hoặc khi 2 ankan thì  = nCO2/(nH2O – nCO2)

 

 

để lại comment nhận xét để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn

like và G +1  nếu bài viết có ích.

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose