muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4 , MgCl2 , CaCl2 ,CaSO4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4 , MgCl2 , CaCl2 ,CaSO4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất . Viết phương trình hóa học . 

Giải:

B1/ Cho t/d vs BaCl2 dư để loại bỏ gốc SO4

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

CaSO4 + BaCl2 → CaCl2 + BaSO4↓

B2 / cho t/d vs Na2CO3 dư để loại bỏ các gốc Mg và Ca và cả Ba ở trên

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

B3/ Cho t/d vs HCl dư để loại bỏ gốc CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

B4/ Cô cạn dd ; HCl và H2O bay hơi còn NaCl

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose