Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài :

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3và O2(có xúc tác Pt)để chuyển toàn bộ NH3

 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,1.                  B. 0,2.                 C. 0,4.                    D. 0,3.

Giải: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3và O2(có xúc tác Pt)để chuyển toàn bộ NH3 nHNO3 = 1.10-1  = 0,1 mol = nNH3 pư

Bảo toàn e nO2 pư = 2.nNH3 = 0,2

nO2 dư = 0,25a nO2 dư + nNH3 =0,3 =0,75a a = 0,4 mol

–> Đáp án C

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose