Phương pháp bảo toàn khối lượng (ví dụ + bài tập có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng. Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. Hochoahoc.com giới thiệu các em tài liệu hưỡng dẫn phương pháp bảo toàn khối lượng kèm một số ví dụ minh họa và bài tập áp dụng có đáp án.

bấm vào góc trên bên phải để xem toàn màn hình:

Get Adobe Flash player

– để tải tài liệu này : CLICK HERE

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

1. Nguyên tắc

Xét phản ứng A + B  C + D

ta có ; mA + mB  = mC + mD

Một số dạng thường gặp :

– Hỗn hợp oxit tác dụng với axit tạo muối: MO + HCl, H2SO4 loãng

moxit + maxit = mmuối + mnước

Trong đó số mol nước được tính theo axit.

– Hỗn hợp oxit tác dụng CO, C hoặc H2 :

Trong đó số mol CO2, H2O được tính theo CO, C và H2

– Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit giải phóng H2.

mkim loại + maxit = mmuối + mH2

                                                  số mol H2 = 2HCl = H2SO4

– Hỗn hợp muối cacbonat tác dụng với axit

mmuối (1) + maxit = mmuối + mH2O + mCO2

2. Các ví dụ minh hoạ

Ví dụ 2:Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là

     A. 105,6.                  B. 35,2.                     C. 52,8.                    D. 70,4.

Hướng dẫn

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose