Phương pháp tăng giảm khối lượng ( phần 2)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

PH­ƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.

a/ Nguyên tắc:

So sánh khối Lượng của chất cần xác định với chất mà giả thiết cho biết Lượng của nó, để từ khối Lượng tăng hay giảm này, kết hợp với quan hệ tỉ lệ mol giữa 2 chất này mà giải quyết yêu cầu đặt ra.

b/ Phạm vị sử dụng:

Đối với các bài toán phản ứng xảy ra thuộc phản ứng phân huỷ, phản ứng giữa kim loại mạnh, không tan trong n­ớc đẩy kim loại yếu ra khỏi dung sịch muối phản ứng, …Đặc biệt khi ch­a biết rõ phản ứng xảy ra là hoàn toàn hay không thì việc sử dụng ph­ơng pháp này càng đơn giản hoá các bài toán hơn.

Bài 1: Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500 ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy hai thanh kim loại ra khỏi cốc thì mỗi thanh có thêm Cu bám vào, khối Lượng dung dịch trong cốc bị giảm mất 0,22g. Trong dung dịch sau phản ứng, nồng độ mol của ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ mol của FeSO4. Thêm dung dịch NaOH d­ vào cốc, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khối Lượng không đổi , thu đ­ợc 14,5g chất rắn. Số gam Cu bám trên mỗi thanh kim loại và nồng độ mol của dung dịch CuSO4­ ban đầu là bao nhiêu?

H­ớng dẫn giải:

PTHH

Fe   +   CuSO4   FeSO4   +    Cu      ( 1 )

 

Zn   +   CuSO4   ZnSO4   +    Cu      ( 2 )

Gọi a là số mol của FeSO4

Vì thể tích dung dịch xem nh­ không thay đổi. Do đó tỉ lệ về nồng độ mol của các chất trong dung dịch cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Theo bài ra: CM ZnSO  = 2,5 CM FeSONên ta có: nZnSO= 2,5 nFeSO

Khối Lượng thanh sắt tăng: (64 – 56)a = 8a (g)

Khối Lượng thanh kẽm giảm: (65 – 64)2,5a = 2,5a (g)

Khối Lượng của hai thanh kim loại tăng: 8a – 2,5a = 5,5a (g)

Mà thực tế bài cho là: 0,22g

Ta có: 5,5a = 0,22  a = 0,04 (mol)

Vậy khối Lượng Cu bám trên thanh sắt là: 64 * 0,04 = 2,56 (g)

và khối Lượng Cu bám trên thanh kẽm là: 64 * 2,5 * 0,04 = 6,4 (g)

Dung dịch sau phản ứng 1 và 2 có: FeSO4, ZnSO4­ và CuSO4 (nếu có)

Ta có sơ đồ phản ứng:

m 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose