Bài tập sắt và các hợp chất của sắt trong đề thi đại học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Get Adobe Flash player

 

Bài tập sắt và các hợp chất của sắt trong đề thi đại học

Bài tập sắt và các hợp chất của sắt trong đề thi đại học

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

A- ĐƠN CHẤT

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn

Sắt là nguyên tố kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 26.

2. Cấu tạo của sắt

Nguyên tử Fe có 26 electron, được phân bố thành 4 lớp : 2e, 8e, 14e, 2e.

Sắt là nguyên tố d, có cấu hình electron nguyên tử : 1s22s22p63s23p63d64s2 hay

viết gọn là [Ar]3d64s2

3. Một số tính chất khác của sắt

Bán kính nguyên tử Fe : 0,162 (nm)

Bán kính các ion Fe2+ và Fe3+ : 0,076 và 0,064 (nm)

Năng lượng ion hoá I1, I2, và I3 : 760, 1560, 2960 (kJ/mol)

Độ âm điện : 1,65

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose