học tập

Học tập thông minh với phương pháp VAK (Visual-Auditory-Kinesthetics)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Học tập theo phương pháp VAK Có lúc nào khi bạn học một bài mà bạn cảm thấy học rất dễ dàng, rất dễ hiểu, nhưng có lúc nào học một bài có cùng độ dài, độ khó như vậy mà bạn học mãi không hiểu, rất khó để tiếp thu không? Hoặc có những […]

Tin liên quan nên đọcclose