Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2),

sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là:

A. 0,06 mol                   B. 0,14 mol                      C. 0,08 mol                   D. 0,16 mol

Giải : 

Giả sử phản ứng xảy ra vừa đủ thì nCr = 0,06 = nH2  giải phóng, nhưng nH2  giải phóng =0,09

suy ra nhôm dư.

Áp dụng bảo toàn electron:

Khi nhôn phản ứng với Cr2O3  : 3.nAl phản ứng = 2.3nCr2O3  ®  nAl pư = 0,06 mol

Khi nhôm dư và Al2O3 phản ứng vơi HCl : 3nAl dư + 2nCr = 2nH2  ®  nAl dư = 0,02 mol

Vậy tổng số mol Al là 0,08 mol. Sau tất cả các phản ứng Al chuyển thành NaAlO2 nên suy ra nNaOH = 0,08 mol.

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose