Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là

A.0,090 mol           B. 0,095 mol                     C. 0,12 mol                 D. 0,06 mol

Giải:

Saccarozo     +  H2O –>      glucozo  + fructozo

0,02 . 75%                           0,015        0,015

Mantozo     +  H2O   –>     2 glucozo

0,01 . 75%                           0,015

Glucozo   –> 2 Ag;         fructozo  –> 2 Ag;         Mantozo –> 2 Ag

0,03              0,06          0,015          0,03            0,0025      0,005

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose